Als je klankschalen aanslaat, is er altijd een reactie, de omgeving reageert, zichtbaar of onzichtbaar. De makkelijkst waarneembare reacties zijn de fysieke reacties. Deze gevoelens zijn niet voor iedereen hetzelfde. Je komt zelf elke keer anders binnen en er kunnen nieuwe aandachtspunten zijn. Je persoonlijkheid, een conflict wat je bezig houdt, je bereidheid om je open te stellen, veel speelt een rol.
Bijna iedereen die voor het eerst klankschalen hoort, merkt op dat je aandacht verplaatst van het denken, doen of praten, naar het luisteren.
De buitenwereld lijkt minder belangrijk en je vermogen om naar binnen te keren verbetert.
Zingende schalen kunnen gedachten, gevoelens, emoties, beelden en zelfs een muzikale trance oproepen. Veel mensen krijgen de ervaring alsof hun geest is aangeraakt. Diepe vrede kan ontstaan. Vaak is er een lichamelijk gevoel van welbevinden na een “klankschaalbad.” Energie herleeft, malende gedachten kunnen stoppen. Je voelt je diep ontspannen. Je kunt in rust herkennen hoe je voldoet aan waarden en normen. Het is ook mogelijk dat als het ware een ander licht op bestaande problemen geworpen wordt en dingen zich onverwacht oplossen. Tegelijk kan zekerheid naar boven komen dat je waardevol bent omdat je bestaat. Je bent goed zoals je bent.

Werking van klankmassage
Geluid is trilling. Zo ook ons energiesysteem. In ons lichaam zijn er de bewegingen van de ademhaling, hartritme, peristaltische bewegingen van de darmen, beweging van bloed en lymfvaten.
Aan de klankmassage ligt oeroude kennis over de werking van klanken, die al ca. 5000 jaar geleden in de vedische heelkunde uit India werd toegepast. De werking is gebaseerd op natuurkundige wetten. Laat je bijvoorbeeld een steen in het water vallen, dan ontstaan er kringen, die zich over het water verspreiden. Zo wordt elke watermolecuul in beweging gezet, zowel horizontaal als verticaal. Tijdens een klankmassage gebeurt er als het ware hetzelfde met ons lichaam dat ook voor ca. 80% uit water bestaat. Met hun veelvuldige frequenties en zachte trillingen zorgen de klanken voor harmonie in alle cellen op fysiek niveau.
In en om het lichaam lopen energiebanen en zijn er energievelden (chakra’s). Door bij de massage de juiste trilling op de juiste plek te brengen wordt het lichaam uitgenodigd deze energiestromen en energiecentra te versterken, blokkades op te heffen of te lokaliseren.
Door de klankmassage wordt de levenskracht aangesproken, waardoor een klankbehandeling vitaliserend kan zijn, en/of een kalm en vredig gevoel geeft. De reacties zijn afhankelijk van de constitutie en eventuele aanwezige blokkades.
Meer informatie: peter-hess-institut